Dr.H.Bavinckschool
DR.H.BAVINCKSCHOOL
 
Home
De Bavinck is een Protestants Christelijke basisschool. Wij zijn één van de 16 scholen van Stichting Un1ek.
We zitten vanaf de zomer van 2014 aan de rand van het centrum, centraal gelegen t.o.v. de Indische buurt en de Engelsche Boomgaert.
Op onze school zitten ruim 230 kinderen, verdeeld over 10 groepen.
Kernwoorden voor onze school zijn:
een goede sfeer, onderwijs met behulp van moderne onderwijsmiddelen, een jong en dynamisch team en een zeer betrokken ouderraad, klankbordgroep en medezeggenschapsraad.

De school is een Brede School op weg naar integraal kindcentrum (IKC): in het gebouw is ook peutergroep, de Dolfijnen, gevestigd en er vindt buitenschoolse opvang plaats. Er is een aanbod van 7 tot 7 inclusief vakantieopvang. Momenteel zijn er gesprekken gaande om te kijken of er hele dagopvang kan worden aangeboden op de Bavinck. Op maandag werken 2 kinderfysiotherapeuten in huis. Op maandag t/m woensdag hebben een logopediste in huis. Momenteel wordt intensief samengewerkt met Minters, Stichting Aanzet en de gemeente Vlaardingen in een project om de ouderbetrokkenheid te vergroten.

De Bavinck
Da Costastraat 26
3131GC Vlaardingen
Telefoon: 010 4353695
mailadres : info@bavincknet.nl
Directeur : Mevr. A. van Dam